162606363 l

Online platformy pro nákladní dopravu: čeká nás ekologičtější silniční doprava?

Publikováno 28. srpna 2023 - 4 minuta ( y) čtení

V odvětví nákladní dopravy roste počet zprostředkovatelských platforem. Obchodní modely a specializace se však mohou u společností Flexport, Sennder, Coyote, Instafreight a OnTruck lišit.

To, co mají všechna tato řešení společné, je nový hlavní cíl: udržitelný rozvoj. Hlavní skupiny a široká veřejnost dnes volají po ekologičtějším způsobu silniční dopravy. Jakou roli mohou tito noví aktéři sehrát při revoluci v odvětví?

 

copie de portrait online freight plateforms

Alexander Emrem, vedoucí dispečinku ve společnosti Trans 55 a Graham Major-Ex, ředitel ekologického podnikání ve společnosti sennder

 

1. Když se technologie pustí do řešení silniční dopravy

Jistě jste si všimli postupné digitalizace odvětví silniční dopravy. V polovině 10. let tohoto století se na webu objevily burzy nákladní dopravy, jako jsou timo, wtrans.net a teleroute.com, které začaly jako první plnit roli digitálních zprostředkovatelů mezi odesílateli a dopravci.

Skutečná revoluce však přišla ke konci desetiletí, kdy noví účastníci (sennder, Everroad, OnTruck atd.) „uberizovali“ evropský byznys.

Tyto online přepravní platformy nejenže propojují odesílatele, dodavatele logistických služeb a dopravce, nabízejí také digitální řešení (software, software jako služba nebo aplikace), která umožňují tomuto velmi konkurenčnímu odvětví optimalizovat výkony.

V důsledku toho se objemy zpracovávané těmito platformami (digitální přepravci, digitální tržiště, nabídková platforma, platformy pro zviditelnění) od roku 2019 ztrojnásobily a očekává se, že do roku 2027 budou zpracovávat každou druhou přepravní operaci (1).

V tomto odvětví vedle sebe existují čtyři typy platforem:

1. Digitální přepravci:
● fungují stejně jako tradiční přepravci
● digitalizují, automatizují a optimalizují interní procesy
● jsou zodpovědní za přepravu

2. Digitální tržiště:
● propojují odesílatele s dopravci
● zjednodušují a automatizují získávání nabídek
● nepřebírají odpovědnost za přepravu

3. Výběrové platformy: usnadňují proces výběrových řízení.

4. Platformy pro viditelnost: poskytují přehled o poloze, stavu a čase příjezdu konvoje v reálném čase.

 

atypix michelin shooting 44 sans logos 20 web

2. Platformy, které urychlují transformaci odvětví silniční dopravy

Protože tyto platformy využívají data k optimalizaci nákladu a tras, poskytují svým kontaktům jistotu efektivity a přehlednosti. Dva argumenty, které jsou přitažlivé jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska: snížení počtu prázdných kilometrů snižuje emise skleníkových plynů.

Některé platformy, jako například sennder, si za svůj stěžejní projekt stanovily dekarbonizaci silniční dopravy. Přiznejme si, že tento sektor představuje více než 15 % celosvětové uhlíkové stopy. (2)

 

„Jsme přesvědčeni, že přijetí osvědčených ekologických postupů je pro dopravce, kteří chtějí plánovat svou budoucnost, skutečnou konkurenční výhodou.“

Graham Major-Ex, ředitel Green Business, sennder

 

Praktická řešení včetně dat, HVO (hydrogenovaných rostlinných olejů) a elektromobility

Tyto digitální platformy pro nákladní dopravu mají mnoho silných stránek, které pramení ze sběru a analýzy širokého spektra dat (big data):

● lepší kontrola zboží a jeho polohy v návěsu
● optimalizované trasy, méně prázdných kilometrů a určitý stupeň automatizace procesů
● lepší přehled o vozovém parku a sledování v reálném čase
● digitalizované dokumenty

Tyto platformy by rovněž měly pomoci odvětví při přechodu na biopaliva. Přesněji řečeno, sennder počítá s pokročilými biopalivy, včetně HVO, které je přímo kompatibilní s dieselovými motory, a to bez nutnosti úprav.

Belgická přepravní společnost Trans55, která je již tři roky partnerem německého digitálního přepravce, uskutečnila mezi Nizozemskem a Francií s tímto biopalivem téměř 1000 „zelených zásilek“.

A výsledek? Snížení emisí o 90 %. Společnost sennder však sází také na „e-mobilitu“, stejně jako evropští výrobci nákladních vozidel, kteří se zavázali, že do roku 2040 budou jezdit na plně elektrický pohon(3).

3. Jak se na tyto platformy dívá trh?

Odvětví silniční dopravy se pokládá za konzervativní. Když společnost sennder v roce 2020 představila svou nabídku „zelené dopravy“, mnoho zúčastněných stran se ji snažilo odradit.

„Lidé nás varovali: Za ekologickou dopravu nikdo nezaplatí ani o haléř víc, raději to ani nezkoušejte. My jsme ale projektu věřili a rozhodli jsme se ho spustit. A měli jsme pravdu, protože růst v tomto segmentu prudce vzrostl. Jen v roce 2022 se objem ekologických nákladů na naší platformě zvýšil pětinásobně,“ uvádí Graham Major-Ex.

Na straně dopravců jsou tyto platformy často upřednostňovány kvůli velmi širokému rozsahu činností, které umožňují.

 

„Se společností sennder máme velmi dobré vztahy a oceňujeme, že nám platforma nabízí rozmanité přepravní zakázky, které vyhovují pestrosti našeho vozového parku.“

Alexander Emrem, vedoucí dispečinku, Trans 55


Stejně jako mnoho provozovatelů malých vozových parků v Evropě je i společnost Trans 55 nespokojena s tím, že přechod na nový systém brzdí cena biopaliv a elektromobilů. Alexander Emrem vysvětluje, že obvykle plní nádrže vozidel palivem HVO v Nizozemsku, kde je palivo za mnohem přijatelnější cenu než v Belgii.

I když je před námi ještě dlouhá cesta, digitální platformy pro nákladní dopravu přispívají k tomu, aby se odvětví silniční dopravy začalo více orientovat na životní prostředí. Jak na závěr poznamenává Graham Major-Ex: „Udržitelnější řešení jsou snadno dostupná. V technologiích, v odvětví dopravy, jde nyní jen o implementaci, o budování obchodních případů.“

 

ZDROJE:

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+