Background photo mining 10 Mining and quarries

Služby – doly a lomy

Když jsou služby synonymem k produktivitě

Jakmile si pro svůj vozový park vozidel a strojů ve stavebním inženýrství vyberete značku Michelin, sázíte na pneumatiky proslulé po celém světě díky jejich výkonům. Získáte tak také možnost využívat poradenství našich odborníků, kteří jsou přítomni v terénu a jsou vám po ruce pro všechny situace týkající se pneumatik a jejich použití na pracovišti, aby vám pomohli optimalizovat jejich použití.

Výběrem značky Michelin získáte přístup k celé řadě služeb, které mají stejný cíl: zajistit, aby pneumatiky Michelin – technologicky vysoce vyspělé produkty – mohly každý den naplno ukázat svůj potenciál.

Analýza skutečných jízdních podmínek a podmínek používání pneumatik na pracovišti, vzdálená kontrola a údržba pneumatik po celou dobu jejich životnosti, správa pneumatik vozového parku, zpracování a recyklace opotřebených pneumatik... to jsou služby, které nabízí společnost Michelin a její partneři po celém světě.

Background photo mining 6 Mining and quarries

Background photo mining 6 Mining and quarries

Analýza podmínek na pracovišti

Životnost pneumatiky je do značné míry závislá na tom, jak dobře jsou udržovány přepravní dráhy, po kterých jezdíte (výskyt kamenů, vyjeté koleje, nerovný terén, účinnost odvodnění atd.). Proto jsou naši technici připraveni provádět kontroly přímo na pracovišti a navrhovat opatření ke zlepšení.

Analýza podmínek na pracovišti

Životnost pneumatiky je do značné míry závislá na tom, jak dobře jsou udržovány přepravní dráhy, po kterých jezdíte (výskyt kamenů, vyjeté koleje, nerovný terén, účinnost odvodnění atd.). Proto jsou naši technici připraveni provádět kontroly přímo na pracovišti a navrhovat opatření ke zlepšení.

Odolnost, správa recyklace a zpětného použití opotřebených pneumatik

Nástroje pro zvýšení odolnosti

Tým pneumatik Michelin pro stavební inženýrství má také poradní roli a pomáhá svým partnerům snižovat jejich ekologickou stopu. Odborníci ze společnosti Michelin mají k dispozici nástroj, kterým na základě měření parametrů, jako je skutečné zatížení strojů, profily přepravních drah (stoupání, klesání, zatáčky atd.) a jízdní cykly (zrychlení, brzdění atd.), dokážou odhadnout uhlíkovou stopu vašich pneumatik.

Pomocí systému MEMS (viz výše) můžete v reálném čase na dálku kontrolovat tlak a teplotu vzduchu v pneumatice a optimalizovat tak využití pneumatik, zkrátit prostoje strojů a nákladních vozů, snížit dopady údržby pneumatik a zajistit větší bezpečnost pracovníků.

Díky těmto nástrojům, které máte k dispozici, vydrží vaše pneumatiky déle a sníží se vaše uhlíková stopa.

Recyklace a zpětné použití opotřebených pneumatik

Společnost Michelin podporuje a pomáhá vytvářet struktury pro sběr a recyklaci opotřebených pneumatik všude tam, kde je to možné. Pneumatiky pro stavební inženýrství je možné v závislosti na jejich rozměrech recyklovat stejnými způsoby jako všechny ostatní typy pneumatik. Řada průmyslových odvětví po celém světě začala využívat opotřebené pneumatiky jako alternativní palivo v pecích tepelných elektráren, průmyslových kotlech, spalovnách, cementárnách atd. Ve Spojených státech bylo v průběhu posledních deseti let přeměněno a využito k výrobě energie více než 150 milionů pneumatik.

Opotřebené pneumatiky lze využít také mnoha dalšími způsoby: jsou součástí konstrukcí vodotěsných staveb, používají se jako výplň při zemních pracích nebo se z nich staví protihlukové stěny, kde představují surovinu s mnoha výhodami. Lze je také najít v površích vozovek, což zvyšuje jejich odolnost a snižuje hluk z dopravy.

Opravitelné pneumatiky

Všechny naše pneumatiky pro stavebnictví a manipulaci jsou opravitelné v rozsahu jejich poškození. Veškeré opravy musí provádět odborník schválený Michelinem. Prodloužíte tak životnost vaší pneumatiky.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+