Background photo mining 6 Mining and quarries

Analýza podmínek na pracovišti

Analýza jízdních podmínek v místě těžby

Picto Mining key visual Mining and quarries

KONTROLA ÚDRŽBY PŘEPRAVNÍCH DRAH


Životnost pneumatiky je do značné míry závislá na tom, jak dobře je udržováno místo a přepravní dráhy, po kterých se pohybujete (výskyt kamenů, vyjeté koleje, nerovný terén, účinnost odvodnění atd.).  

Proto jsou vám technici společnosti Michelin během práce po ruce, aby:

• prováděli kontroly pracovišť: všeobecná údržba přepravních drah a nakládacích (a vykládacích) ploch,

• navrhovali opatření ke zlepšení.

PROFILOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH DRAH A PŘEPRAVNÍ CYKLY

Pro zvýšení produktivity na pracovišti a zachování výkonu pneumatik je někdy vhodné znovu zkontrolovat profily přepravních drah (sklony, převýšení, poloměr otáčení atd.).

Zlepšení produktivity vede ke zvýšení rychlosti těžby. Při tomto vývoji je nutné zachovat celkovou bezpečnost na pracovišti a zároveň brát v úvahu také omezení související se stroji a jejich pneumatikami.
Proto technici společnosti Michelin provádí kompletní kontroly na místě, během nichž analyzují různé parametry vozidla, například zrychlení, rychlost v zatáčkách, brzdění (frekvence, doba trvání, prudkost) atd.

Tato analýza, provedená pomocí speciálního softwaru připojeného k GPS, slouží jako základ pro doporučení, jak zlepšit profil přepravních drah, maximální rychlost v různých okamžicích (v závislosti na strojích nebo nákladu) atd.

KONTROLA ZATÍŽENÍ VOZIDEL (vážení a koncentrace nákladu)

edito photo mining 9 mining and quarries


V závislosti na hustotě přepravovaného materiálu může úplné zaplnění lžíce nakladače nebo korby nákladního vozu způsobit, že stroje budou pracovat v podmínkách trvalého přetížení.

Podobně může nerovnoměrné zatížení korby způsobit přetížení na jedné straně, které zatěžuje určité pneumatiky. Pravidelné vážení nákladních vozů a nakladačů přepravujících materiály s vysokou hustotou umožňuje optimalizaci a kontrolu jejich zatížení.

Technici společnosti Michelin mohou provést velmi přesnou kontrolu zatížení nebo doporučit společnosti, které se o kontrolu postarají.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+