background axiobib at work full help and advice

Zatěžování pneumatik

Zatěžování pneumatik kapalinou

V některých zvláštních případech, kdy je třeba zvýšit adhezní hmotnost nebo snížit těžiště stroje, lze pneumatiky bez duše i s duší zatěžovat kapalinou.

U zemědělských pneumatik jsou ventily uzpůsobeny na vzduch i vodu, proto je možné je plnit kapalinou (voda + nemrznoucí směs), a to maximálně do 75 % jejich objemu (obr. 1).

V zimě mohou teploty klesnout pod 0 °C, proto je nezbytné užít nemrznoucí směs na bázi glykolu.

Vzhledem k tomu, že se společnost MICHELIN nepodílí na vývoji těchto produktů, je v záruce společnosti MICHELIN výslovně uvedeno, že společnost MICHELIN nenese odpovědnost za jakékoli poškození pneumatik způsobené v této souvislosti.

Tekutinou naplňte duši či bezdušovou pneumatiku do výše ventilu (ventil musí být v horní části pneumatiky), souběžně vypouštějte z pneumatiky vzduch (obr. 2).

Tlak se nastavuje pomocí nahuštěného vzduchu.

Protože je objem nahuštěného vzduchu malý (okolo 25 %), je třeba pravidelně kontrolovat tlak vzduchu v jednotlivých pneumatikách, ideálně jednou měsíčně.

schema tire hydroflate

Picto ballasting water ag Help and Advice

schema tire hydroflate

picto ballasting 2 help and advice

Pro naplnění bezdušové pneumatiky kapalinou:

Namontujte pneumatiku na ráfek tak, aby patky správně dosedly do okrajů ráfku, jak je uvedeno v části „Nahuštění a dosednutí patek do ráfku“.

  • Upusťte z pneumatiky vzduch (na cca 0,5 baru).
  • Nastavte pneumatiku tak, aby se ventil nacházel v horní části pneumatiky.
  • Začněte pneumatiku plnit kapalinou (voda + nemrznoucí směs), a to maximálně do 75 % jejího objemu. Souběžně vypouštějte z pneumatiky vzduch (obr. 2).
  • Nahuštěním nastavte předepsaný provozní tlak.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+