tire stock

Background em tyre storage Help and Advice

tire stock

Bezpečné skladování pneumatik

Několik doporučení

Zemědělské pneumatiky musí být skladovány v čistých, suchých, dobře větraných prostorách, mimo dosah přímého slunečního záření.

Pneumatiky musí být vzdáleny od:

  1. zdrojů ozonu (elektromotory, transformátory, obloukové svářečky atd.),
  2. chemických látek, rozpouštědel nebo uhlovodíků, které by mohly změnit povahu pryže,
  3. jakýchkoli předmětů, které by mohly pryž propíchnout (ostré nebo špičaté kovové předměty apod.),
  4. plamene nebo horkých předmětů.

Při skladování musí být zemědělské pneumatiky a duše uchovávány tak, aby nemohly být poškozeny tahem nebo stlačením. Pokud jsou uchovávány ve sloupcích, musí být pneumatiky namontované na ráfku a vzduch z nich musí být zcela vypuštěn. Z pneumatik montovaných na vozidle odstraňte veškerou zátěž a nahustěte je o 0,5 baru více, než je provozní tlak huštění.

warning symbol1

Důležité

  • Nikdy pneumatiky, které nejsou montovány na vozidle, dlouhodobě neskladujte tak, aby se přímo dotýkaly podlahy. Při manipulaci s pneumatikami se doporučuje užívat ochranné rukavice.
  • Před jakoukoli prací na ráfcích vždy demontujte pneumatiky z ráfků. Nikdy nezahřívejte, nesvařujte ani nespájejte ráfek s namontovanou pneumatikou.
  • Pro určení správné hodnoty tlaku huštění vašich zemědělských pneumatik vždy užijte tabulku tlaku huštění Michelin. Podhuštění významně deformuje kostru pneumatiky a zkracuje životnost pneumatiky.
  • Přehuštění zmenšuje kontaktní plochu pneumatiky s povrchem, čímž snižuje její přilnavost a odolnost vůči nárazům a průpichům či průrazům.
  • Pokud je zatížení nižší, než je uvedeno v našich tabulkách tlaku huštění podle zatížení, nikdy pneumatiky nehustěte na nižší tlak, než je minimální tlak uvedený v produktových listech pneumatik.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+