TRacteur équipé de pneus MICHELIN AXIOBIB2 dans un champ

picture-axiobib2-0221-at-work-8.full.jpg

TRacteur équipé de pneus MICHELIN AXIOBIB2 dans un champ

Montáž a demontáž pneumatik

Montáž a demontáž může být spojena s určitými riziky, proto společnost Michelin doporučuje, aby montáž a demontáž zemědělských pneumatik prováděli vyškolení a kvalifikovaní odborníci, kteří používají vhodné nástroje a pracovní postupy. Nikdy tyto činnosti nenechávejte dělat samotného učně. Pokud se montáže velkoobjemových pneumatik účastní více než jedna osoba, ujistěte se, že alespoň jedna osoba je přítomna po celou dobu montáže. Pro huštění pneumatik je nutné používat zařízení se stlačeným vzduchem vybavené kontrolou tlaku huštění. Nedodržení těchto pokynů a pracovních postupů může mít za následek nesprávnou montáž zemědělské pneumatiky na ráfek a následně nečekaný únik vzduchu a s ním spojené riziko vážného poranění, případně smrtelného úrazu.

Demontáž pneumatiky z ráfku

disassemble a wheel

Edito removebead ag Help and Advice

disassemble a wheel

1. Nikdy se nepokoušejte odrazit patky zemědělské pneumatiky, která je nahuštěná.

2. DŮLEŽITÉ: Jádro ventilu musí být vyjmuto:

 • Před začátkem demontáže se ujistěte, že je vzduch z pneumatiky zcela vypuštěn.
 • Nepoužívejte nářadí, které by mohlo poškodit bočnice nebo patky pneumatiky.
 • Pokud se na pneumatice nacházejí montážní drážky, začněte demontáž od tohoto místa.
 • Pro snazší demontáž a ochranu patek, zejména v případě průpichu, namažte dosedací plochy ráfku a patky montážní pastou.
 • Pokud jsou na ráfku viditelné známky poškození, musí být vzduch z pneumatiky zcela vypuštěn ještě před její demontáží z vozidla.

Příprava na montáž

triptich picture of a man removing a tyre

Edito remove tyre large reference Help and Advice

triptich picture of a man removing a tyre

1. Před montáží se ujistěte, že ráfek, pneumatika a duše jsou kompatibilní, a zkontrolujte, zda:

 • je pneumatika vhodná pro dané vozidlo nebo stroj,
 • se průměr ráfku plně shoduje s průměrem montované pneumatiky (například: pneumatika 18,4 R 30, ráfek: DW16L x 30),
 • je možné pneumatiku namontovat na daný ráfek (viz parametry výrobce pneumatiky).

⚠️ Pozor: Na ráfky o rozměru 15,3” nikdy nemontujte pneumatiky o rozměru 15”. Podobně na ráfky o rozměru 16,1” a 16,5” nikdy nemontujte pneumatiky o rozměru 16”.

2. Před montáží již použité pneumatiky je potřeba:
- se ujistit, že je ráfek čistý a v nepoškozeném stavu (žádné známky poškození),
- pokud je to nutné, očistit ráfek drátěným kartáčem. Nikdy nemontujte pneumatiky na ráfek, který je prasklý, silně zdeformovaný, má na sobě praskliny nebo stopy po opravě svářením...

3. Pokud montujete použitou pneumatiku, pozorně ji prohlédněte zvenčí i zevnitř, zda nemá nějaké poškození. Pneumatiky, které jsou z hlediska platných norem neopravitelně poškozené, vyřaďte z provozu.

4. V případě montáže pneumatiky s duší vždy použijte novou duši, a to s rozměry kompatibilními s pneumatikou (rozměry uvedené na pneumatice).

⚠️ Nikdy nevkládejte duši do poškozeného nebo opravovaného ráfku nebo do ráfku, který neumožňuje použití duše.

Při každé montáži bezdušové pneumatiky je potřeba namontovat nový ventil určený pro bezdušové pneumatiky.

5. Vždy používejte nástroje v dobrém technickém stavu (bez ostří), které jsou vhodné pro práci s pneumatikou a ráfkem (nástroj pro odrážení patek, montážní páka...). V případě montáže širokých nebo velkoobjemových pneumatik doporučujeme použít hydraulický nebo mechanický stroj na stisk patky pneumatiky pro usnadnění dosednutí druhé patky. Před montáží dostatečně namažte montážní pastou dosedací plochu ráfku i obě patky pneumatiky. Aplikujte tenkou vrstvu montážní pasty na místa uvedená na obrázku. Na vnější straně patek musí montážní pasta přesahovat okraj ráfku až o 5 cm. Užívejte výhradně produkty, které jsou určeny k tomuto účelu a nemohou poškodit pneumatiku (nepoužívejte produkty na bázi uhlovodíků, křemíku, nemrznoucí kapaliny apod.).

Montáž pneumatiky ve svislé poloze

two men fitting a tire

Edito fit tyre vertical Help and Advice

two men fitting a tire

line 30

1. Nastavte ventil či otvor ventilu tak, aby byly dole.

2. Pokud se na boční stěně pneumatiky nachází symbol ventilu, umístěte tento symbol co nejblíže k otvoru ventilu.

3. Nasaďte pneumatiku na ráfek tak, aby první patka pneumatiky přiléhala k okraji ráfku. (Pokud je na pneumatice šipkami naznačen směr otáčení, respektujte jej.)

4. Pomocí vhodné montážní páky a přibližně po každých 10 cm:

 • umisťujte první patku přes okraj ráfku.
 • Poté, co první patka pneumatiky dosedne do okraje ráfku: umístěte do pneumatiky mírně nahuštěnou duši (v případě montáže s duší), vložte ventil a opatrně jej upevněte.
 • Druhá patka: umístěte patku postupně pomocí montážní páky přes okraj ráfku,
 • pokračujte až k ventilu.

5. Aby obě patky dobře dosedly do ráfku a pneumatika byla správně vycentrovaná:

 • snižte nepatrně montážní páku,
 • vyjměte vnitřní část ventilu,
 • pomalu a slabě nahustěte pneumatiku, aby patky dobře dosedly na své místo,
 • ujistěte se, že patky pneumatiky nesvírají duši, a nahustěte pneumatiku na maximální tlak 2,5 baru, abyste se mohli ujistit, že jsou patky v ráfku správně umístěny.


Nahuštění a dosednutí patek do ráfku

Picto ag help advice schema fitting en Help and Advice


⚠️ DŮLEŽITÉ: nikdy nestůjte v místech vyznačených na obrázku v podobě kuželů (obr. 1, 2, 3), abyste se v případě nehody vyhnuli riziku ohrožení na zdraví. Aby vaše práce probíhala v co nejbezpečnějších podmínkách, použijte plně funkční vzduchovou pistoli, která je k ventilu připojena minimálně třímetrovou hadicí s bezpečnostním klipsem a je vybavena kalibrovaným tlakoměrem (nikdy neblokujte držadlo husticí pistole).

Bezpečnost:

Používejte následující bezpečnostní vybavení:

systém pro zachycení celé pneumatiky (ochranná husticí klec),
ochranné brýle,
ochrannou obuv,
chrániče sluchu. Pokud nemáte ochrannou klec či zábranu, musí se pracovník co nejvíce vzdálit od pneumatiky a ráfku.

Bezpečnostní opatření:

Především prověřte:
Zda jsou patky v ráfku dobře umístěny a vycentrovány a NEPŘEKROČILI jste montážní tlak 2,5 baru. Aby patky mohly správně dosednout do ráfku, NAHUSTĚTE PNEUMATIKU NA 2,5 BARU, ALE NIKDY VÍCE.
Pokud se patky pneumatiky nenacházejí na správném místě: vypusťte vzduch, opět namažte montážní pastou určená místa a pneumatiku opět nahustěte na tlak 2,5 baru. Proces opakujte, dokud patky pneumatiky nedolehnou na své místo.

picto fitting 10 help and advice

Po úspěšném vykonání všech výše uvedených úkonů:

namontujte zpět vnitřní část ventilu,

při montáži s duší ručně utáhněte matici ventilu,

upravte tlak huštění na provozní hodnotu, kterou udává výrobce pneumatiky, nebo na hodnotu pro skladování,

při každém huštění nebo kontrole tlaku huštění vždy upevněte kryt ventilu, protože udržuje ventil čistý a vzduchotěsný.

Pokud montáž provádíte vodorovně (MICHELIN nedoporučuje, protože není možné zkontrolovat, zda správně dosedla také spodní patka), je potřebné vykonat další opatření:

Při počátečním nahuštění hustěte maximálně do tlaku 0,7 baru (kvůli vzduchotěsnosti).

Poté kolo postavte a umístěte jej do husticí klece. Pokud to není možné, opřete jeho vrchní část o stěnu, nikdy ne o dveře či slabou přepážku.

Pokračujte s montáží dle pokynů uvedených pro montáž ve svislé poloze (obr. 1, 2 a 3).


Poznámka: Všechny radiální pneumatiky používané při nízkém tlaku huštění je třeba montovat na ráfek vysoké kvality.

Uvedení do provozu

Při přepravě strojů (po silnici, železnici nebo na lodi) doporučujeme nahustit zemědělské pneumatiky na 1,8 baru (26 psi), aby nedošlo k jejich poškození v důsledku určitých uskladnění.

Při uvedení stroje do provozu musí být tlak stanoven a upraven podle zatížení pneumatik a skutečných podmínek používání.

Montáž a demontáž zemědělské pneumatiky (EN)

MICHELIN - FORMATION - Montage et démontage d'un pneu agricole (FR)

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+