tire stock

Background em tyre storage Help and Advice

tire stock

Skladování pneumatik pro stavební stroje

Správné skladování pneumatik pro stavební stroje

Pneumatiky jsou na bázi pryže a jsou ovlivněny podmínkami skladování a používání.

Skladování nemá negativní vliv na životnost pneumatiky, ale musí při něm být splněny určité podmínky, musí být časově omezené a pokud možno uvnitř.

 • V dobře větraných a suchých prostorách s mírnou teplotou, mimo přímý sluneční svit a mimo nepříznivé klimatické podmínky.
 • Vzdáleny od jakékoli chemické látky, rozpouštědla nebo ropné látky, které by mohly porušit pryž.
 • Vzdáleny od jakéhokoli předmětu, který by mohl prorazit pryž (kovové a dřevěné hroty apod.). 
 • Vzdáleny od jakéhokoliv zdroje plamene, žáru či elektrických výbojů (akumulátorových nabíječek) a musí být skladovány mimo zdroje ozónu (transformátory, elektrické motory, svářečky atd.).

Rady pro manipulaci s pneumatikami

Nesprávná manipulace s nenamontovanou pneumatikou může způsobit její nenávratné poškození. Aby se snížilo riziko poškození patky a z toho vyplývajících problémů, důrazně doporučujeme:

 1. nezvedat pneumatiku přímo za patku pomocí jeřábového háku,
 2. používat ploché popruhy (nikoli ocelové popruhy nebo řetězy),
 3. při použití vysokozdvižného vozíku s teleskopickými vidlicemi zvedat pneumatiku pod běhounem, nikoli na patkách.

Při manipulaci s pneumatikami a příslušenstvím musí obsluha ve všech případech:

 • používat ochranný oděv,
 • dodržovat bezpečnostní zásady společnosti,
 • používat vhodný materiál/vybavení pro danou práci,
 • nepoužívat nástroje nebo vybavení, které může být pro pneumatiky škodlivé.

Příslušenství musí být také skladováno v původním obalu na povrchu, který nepředstavuje nebezpečí proříznutí, roztržení nebo proděravění.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+