Monter un pneu

Background photo of tyre fitting Help and Advice

Monter un pneu

Montáž a demontáž pneumatik

Informace a provozní opatření pro montáž a demontáž stavebních, průmyslových a těžebních pneumatik.

Správná montáž, uskutečněná podle doporučených postupů a respektující platná bezpečnostní opatření, zaručuje stoprocentní ochranu jedinců i materiálu a umožňuje využít maximálního výkonnostního potenciálu pneumatiky.

Nesprávná montáž může vést k poškození pneumatik, vozidla nebo vážným, resp. smrtelným zraněním osob.

Je proto nezbytné, aby tyto operace prováděly osoby, které k tomu byly vyškoleny, mají k dispozici odpovídající vybavení a dodržují postupy.
Důrazně doporučujeme, aby montáž vždy prováděl kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím náčiním.

Pneumatiky s duší musí být vybaveny vhodnou ochrannou vložkou a duší.
Vždy je nezbytné přesně se řídit technickými doporučeními výrobce pneumatik, vozidla a kol, stejně jako instrukcemi v návodu k použití montážních strojů a náčiní. 


Un chantier de construction avec un toupie en premier plan

Edito construction 1 Help and Advice

Un chantier de construction avec un toupie en premier plan

Obecná opatření:

  • Pracovník musí vždy používat správné ochranné vybavení.
  • Pracovník musí ovládat pracovní postup.
  • Pracovník se musí před započetím prací ujistit, že je vozidlo nehybné, zajištěné (LOTO) a je správně stabilizované (parkovací brzda, klíny, podpěry atd.).

edito photo of tyre fitting help and advice

Opatření pro demontáž

Při demontáži kola z vozidla:

  • V případě, že je pneumatika součástí dvojmontáže nebo ráfek vykazuje viditelné známky poškození, je třeba vypustit z obou pneumatik vzduch. Nedodržení tohoto pravidla by mohlo vést k nehodám s velice vážnými následky. 
  • Při demontáži pneumatiky dodržujte doporučení a pokyny výrobce.
  • Ujistěte se, že teplota pneumatiky umožňuje její bezpečnou demontáž.

Při demontáži pneumatiky z vozidla:

  • Před jakoukoli činností zcela vypusťte vzduch z pneumatiky.

Opatření pro montáž

1. Ujistěte se, že je ráfek a jeho části v dobrém stavu.

2. Zkontrolujte vzájemnou slučitelnost pneumatiky a ráfku (ráfek schválený pro danou pneumatiku) a tlakovou kapacitu ráfku. 

3. Dodržujte správnou pozici na vozidle, směr montáže, směr otáčení a další pokyny uvedené na bočnici pneumatiky.

4. U vícedílných kol vyměňte těsnicí o-kroužek.

5. V případě bezdušové montáže

  • Gumový ventil musí být při každé montáži bezdušových pneumatik vyměněn za nový.
  • U kovového ventilu je nutné při každé montáži zkontrolovat jeho vzduchotěsnost, a pokud to je nutné, vyměnit celý ventil či jeho těsnění.

6. Jakmile je kolo namontováno na vozidlo, utáhněte ho momentovým klíčem na utahovací moment, který doporučuje výrobce vozidla.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+