background photo inflate your tyres help and advice

Kontrola a údržba

Jak kontrolovat a pečovat o pneumatiky pro stavební stroje.

Obecná doporučení

Před každou kontrolou se ujistěte, že je stroj nehybný a správně stabilizovaný. 

Pneumatiky musejí být pravidelně kontrolovány, aby bylo možné odhalit nerovnoměrná opotřebení a případná poškození. 

Utahovací moment kol musí být kontrolován podle doporučení výrobce stroje.

Všechny řezy, průrazy, deformace nebo jiné viditelné anomálie na běhounu, bočnicích či na patkách musí být důkladně (vnitřní i vnější strana) prozkoumány odborníkem. Totéž platí pro jakkoliv poškozený ráfek.

Z provozu musejí být neprodleně vyřazeny pneumatiky, které vykazují známky deformované či odkryté patky, oddělování konstitutivních částí, viditelných kordových vláken, poškození ropným produktem či korozivními částicemi, zvrásnění či oděru vnitřní butylové vrstvy či další známky jízdy s nedostatečným tlakem huštění.

Při každé kontrole vozidla ověřte rovněž stav krytu ventilu. V případě pochybností jej vyměňte.

Kontrola opotřebení

Kontrola opotřebení se musí vždy provádět na několika místech pneumatiky. 

Tato kontrola se může provádět pomocí měrky hloubky dezénového vzorku nebo pomocí indikátorů opotřebení umístěných na běhounu (pokud se na pneumatice vyskytují, je na ramenou zakreslený jejich symbol). 

Jakmile míra opotřebení dosáhne zákonného či technického limitu, musí být pneumatika vyměněna.

Poraďte se s odborníkem na pneumatiky, pokud odhalíte neobvyklé nebo nepravidelné opotřebení pneumatiky či odlišnou míru opotřebení pneumatik na stejné nápravě. 

man checking a tire

Edito photo inspection tyre em Help and Advice

man checking a tire

Yellow articulated dump truck in action

Edito photo adtloader quarry Help and Advice

Yellow articulated dump truck in action

Edito photo mining 5 Help and Advice

Životnost pneumatik

Pneumatiky se vyrábějí z různých typů materiálů a součástí na bázi pryže, jejichž vlastnosti jsou nezbytné pro správnou funkčnost samotné pneumatiky. Tyto vlastnosti se v průběhu času vyvíjejí.

U každé pneumatiky závisí tento vývoj na mnoha faktorech, jako jsou klimatické podmínky, podmínky skladování (teplota, vlhkost, pozice na vozidle atd.) a podmínky používání (zatížení, rychlost, tlak huštění, stav vozovky atd.), kterým je pneumatika během své životnosti vystavena.

Faktory ovlivňující stárnutí pneumatiky působí v různém vzájemném poměru, není tedy možné s naprostou přesností stanovit životnost konkrétní pneumatiky. Proto se doporučuje,
aby každý řidič sledoval vizuální stav svých pneumatik a nezávisle na těchto kontrolách byly pneumatiky pravidelně kontrolovány odborníkem, který zhodnotí jejich další provozuschopnost.

Společnost Michelin za žádných okolností nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku takového užívání pneumatik, které je v rozporu s jejími pokyny.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+