pneu michelin monté sur camion

Background Michelin truck tyre mounted Help and Advice

pneu michelin monté sur camion

Základní informace o pneumatikách pro nákladní vozidla a autobusy

Úvod do používání pneumatik

Výběr pneumatik musí být v souladu se zákonem a doporučeními výrobce vozu a pneumatik nebo úředního orgánu (rozměr, index nosnosti a rychlosti, konstrukce atd.).

 • Je potřeba vzít v úvahu podmínky, ve kterých bude pneumatika používána, aby její úroveň výkonů splňovala očekávání dopravců.
 • Pokud jsou prováděny změny oproti originálnímu vybavení vozidla, je třeba zkontrolovat, že je navrhované řešení v souladu s platnými právními předpisy a požadavky a doporučeními výrobce. V některých zemích musí být upravený vůz oficiálně schválen.
 • Každá pneumatika z druhé ruky, použitá pneumatika nebo pneumatika, kterou měl vůz při nehodě, musí být před montáží pečlivě zkontrolována odborníkem, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele a soulad s platnými předpisy (viz Nejlepší postupy pro montáž a huštění pneumatik).
 • Nesprávné používání pneumatik nebo jejich nevhodný výběr mohou také vést k předčasnému opotřebení některých mechanických částí vozidla.

Jak si vybrat pneumatiku?

Pro bezpečnou a efektivní jízdu je důležité vybavit svá vozidla správnými pneumatikami a při jejich výběru dodržovat určité zásady. Je potřeba dodržet čtyři kroky!

KROK 1: určete správný rozměr pneumatiky

 • Rozměr pneumatiky musí být homologován výrobcem vozidla a musí přinejmenším odpovídat maximální nosnosti nápravy.
 • Maximální nosnost nápravy je stanovena výrobcem vozidla v souladu s platnými právními předpisy. Pouhé osazení této nápravy pneumatikami, které unesou větší zatížení, neznamená, že můžete překročit nosnost schválenou výrobcem.
 • Pro každý rozměr pneumatiky je vhodný jeden nebo více odpovídajících ráfků, a to i z hlediska jeho šířky: viz Manuál norem ETRTO a/nebo doporučení výrobce vozu.
 • Montáž pneumatiky na nesprávný ráfek může způsobit: poškození ráfku nebo pneumatiky, nevyhovující kontaktní plochu mezi pneumatikou a vozovkou nebo nepřiměřené zatížení pneumatiky. To vše může ohrozit bezpečnost, jízdní vlastnosti, přilnavost a životnost pneumatiky.

Picto tyre choice page 17 Help and Advice

KROK 2: určete správný typ užití pneumatiky

 • Nabídka pneumatik MICHELIN pro nákladní vozidla zahrnuje šest řad pneumatik, které jsou navrženy a přizpůsobeny pro každý typ užití a jsou připraveny pomoci vám optimalizovat provozní náklady.
 • Pro výběr správné pneumatiky musíme vzít v úvahu typ použití a výhody jednotlivých řad.


KROK 3: stanovte správné výhody

Pneumatiky MICHELIN nabízejí různé výhody v závislosti na specifických potřebách dopravců.

KROK 4: vyberte správný dezén

Při výběru dezénu vašich pneumatik MUSÍ BÝT dodržována určitá pravidla.

Edito tyre choice page 18 Help and Advice

DALŠÍ DOPORUČENÍ

 • U pneumatik namontovaných na řídicí nápravě musíte používat pouze dezény „F“ nebo „Z“.

Tyto dezény jsou navrženy a vyrobeny tak, aby zvládaly specifické zatížení a namáhání řídicích náprav motorových vozidel: nosnost, vůle s dynamickým přenosem zatížení, vysoká míra oděru, geometrie nápravy, vysoký počet ujetých kilometrů atd. Doporučujeme na první řídicí nápravu motorových vozidel nemontovat pneumatiky MICHELIN Remix, včetně dezénu Z.

 • U pneumatik namontovaných na hnací nápravě musíte používat pouze dezény „D“ nebo „Z“.

Dezén „D“ je navržen tak, aby zvládal specifické zatížení a namáhání hnacích náprav: přenosy točivého momentu motoru a brzd, dvojmontáž, nejvyšší zatížení nápravy z celé jízdní soupravy atd.
Na hnací nápravy lze namontovat také pneumatiky s dezénem „Z“, ale vzhledem k zatížení této nápravy je pravděpodobné, že nejvyváženějších výkonů dosáhnete s dezénem „D“. Pro některé typy užití nabízejí dezény „Z“ vynikající výkony také při použití na hnací nápravě: například v městském provozu.

 • U pneumatik namontovaných na nápravách přívěsu nebo návěsu musíte používat pouze dezény „T“ nebo „Z“.

Tyto dezény jsou navrženy tak, aby zvládaly specifické namáhání náprav přípojných vozidel: statické a dynamické zatížení, vysoká míra oděru, vysoký počet ujetých kilometrů na středových nápravách atd.
Pneumatiky s dezénem „T“ mají indexy nosnosti a rychlosti vhodné pro tažená vozidla (přívěsy nebo návěsy). Při montáži pneumatik s dezénem „Z“ zkontrolujte, zda indexy nosnosti a rychlosti odpovídají potřebám nápravy.
Pneumatiky MICHELIN s dezénem „T“ nesou v Evropě označení „FRT“ (Free Rolling Tyre – pneumatika pro volné otáčení), které je standardizováno normami ETRTO. Dezén „T“ se proto nikdy nesmí používat na řídicích nebo hnacích nápravách.

 • Označení FRT

Pojem FRT (Free Rolling Tyre – pneumatika pro volné otáčení) je definován v odst. 3.1.15 nařízení ECE 54.
Symbolem „FRT“ jsou označeny pneumatiky určené speciálně pro nápravy přívěsů/návěsů (a nápravy motorových vozidel kromě přední řídicí a hnací nápravy). Toto nařízení platí pro všechny nové pneumatiky používané v Evropě: to znamená, že pneumatiky označené FRT jsou schváleny pouze pro montáž na nápravy přívěsů/návěsů a nesmí být montovány na jiné typy náprav. MICHELIN používá označení FRT také u pneumatik MICHELIN Remix. Společnost Michelin nenese odpovědnost za následky jakýchkoliv škod nebo zranění způsobených použitím pneumatik v rozporu s jejími doporučeními. Na poslední nepoháněnou zadní nápravu motorového vozidla lze namontovat pneumatiku 385/65 R 22,5 s označením FRT.

Picto tyre choice page 134 Help and Advice

Picto tyre choice page 135 Help and Advice

Picto tyre choice page 21 Help and Advice

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+