Zoom sur les roues d'un camion équipé en pneus Michelin

Background image operating advice Help and Advice

Zoom sur les roues d'un camion équipé en pneus Michelin

Provozní rady

ÚVOD K MONTÁŽI PNEUMATIK PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA A AUTOBUSY

Pneumatiky montujte na vozidlo vždy až poté, co se ujistíte, že jsou vhodné pro vaše vozidlo a typ užití. Správná montáž, uskutečněná podle doporučených postupů a respektující platná bezpečnostní opatření, zaručuje využitelnost veškerého potenciálu pneumatik.

A. Obecná opatření

 • Pracovník musí mít vždy na sobě odpovídající ochranný oděv (ochranná sluchátka, rukavice, ochrannou obuv atd.).
 • Montáž musí vždy provádět kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím náčiním.
 • Pracovník se musí ujistit, že je vozidlo nehybné, má vypnutý motor a je správně stabilizované (parkovací brzda, klíny, podpěry atd.).

B. Pravidla montáže

Ujistěte se, že je ráfek a jeho části vhodný pro montáž, čistý a v dobrém stavu.

 • Ujistěte se, že je možné zkombinovat pneumatiku s ráfkem, pneumatiku s vozidlem a pneumatiku s typem užití.
 • Pokud jsou na bočnici pneumatiky uvedeny údaje o pozici, směru montáže, směru otáčení či další pokyny, je třeba je plně respektovat.
 • Dbejte na to, aby byl vnitřek pneumatiky čistý, suchý a bez cizích těles. Pokud pneumatika již jezdila, pečlivě zkontrolujte, jestli její vnitřní část nenese známky jízdy s podhuštěním (zvrásnění či odlupování).
 • U bezdušových pneumatik použijte vždy nové těsnění ventilu, u pneumatik s duší vyměňte vždy duši a ochrannou vložku.
 • Při huštění se ujistěte, že je pneumatika na ráfku správně vystředěna.
 • Pneumatiku hustěte bezpečně a vždy na hodnotu doporučenou výrobcem. Před zahájením huštění se ujistěte, že jsou všechny části pneumatiky na svém místě. Při huštění nikdy nezůstávejte před pneumatikou. Stůjte minimálně 3 metry od pneumatiky v prodloužení běhounu. Vždy k huštění užívejte husticí klec, pokud to je možné.
 • Všechna tato opatření platí jak pro nové, tak pro již používané pneumatiky.
 • U vozidel s kotoučovými brzdami doporučujeme montovat pneumatiky s chráněnými ventily, aby se předešlo riziku poškození ventilu předmětem, který by mohl uvíznout mezi brzdu a ráfek.
 • Nesprávná montáž může vést k poškození pneumatik, vozidla nebo vážným, resp. smrtelným zraněním osob.

C. Kontrola ventilů

Těsnění ventilu a prodloužení ventilu stárne a mění své vlastnosti v důsledku vysokých teplot souvisejících s brzděním. Proto je třeba je vyměnit při každé výměně pláště.
Kryt ventilu musí být ve vynikajícím stavu, protože je nezbytným prvkem pro stoprocentní vzduchotěsnost.

Picto maintenance page 27 Help and Advice

Schéma vzduchotěsnosti u pneumatik ve dvojmontáži. V těchto případech montujte vždy ventily proti sobě.


NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

Huštění musí provádět kvalifikovaný pracovník s využitím odpovídajících nástrojů. Nesprávná montáž může vést k poškození pneumatiky (které se může projevit až později), duše či ráfku.

Hodnota tlaku huštění u studených pneumatik musí být stanovena v závislosti na zatížení, rychlosti a podmínkách užití.

Michelin doporučuje hustit pneumatiky v bezpečnostní kleci.

Huštění se musí provádět ve dvou krocích:

1. krok:
• Předhustěte pneumatiku na 1,5 baru.
• Zkontrolujte stav pneumatiky.

2. krok:
• Nahustěte pneumatiku na správný tlak huštění.
• Během huštění musí být pneumatika postavena vertikálně v husticí kleci nebo v odpovídající zabezpečené zóně.

Pracovník se během huštění musí postavit do prodloužení běhounu.

Po celou dobu huštění musí pracovník stát minimálně 3 metry od huštěné sestavy, a to v prodloužení běhounu.

Edito la juste pression photo principale Help and Advice

Stand in line with the tread band and at least 3 metres away during inflation.

VYVÁŽENÍ

Je důležité dbát na správné vyvážení pneumatik, protože:

• to pomáhá pneumatikám dosáhnout maximálního výkonu při jízdě,
• tím chráníte mechanické součásti před předčasným opotřebením,
• to zajišťuje komfort při jízdě.

Pokud je potřeba kolo vyvážit, doporučuje Michelin dynamické vyvážení, při kterém se připevnění vyvažovací závaží na ráfek.

MONTÁŽ KOLA NA VOZIDLO

Po montáži kola na vozidlo musí být šrouby dotaženy kalibrovaným nástrojem na utahovací moment stanovený výrobcem vozidla. Správné dotažení šroubů je klíčové pro celkovou jízdní bezpečnost.

A. Stav ráfku:

 • Stav ráfku je třeba pravidelně kontrolovat. Jakýkoliv prasklý ráfek je třeba vyměnit.
 • Ráfky by neměly být opravovány svařováním.
 • Pokud je nezbytné ráfek svařovat, je třeba z něj nejprve demontovat pneumatiku. V opačném případě existuje vysoké riziko exploze.
 • Pneumatiku je možné montovat až poté, kdy všechny části dosáhnou zpět okolní teploty.
 • Před jakýmkoliv svařováním na podvozku nebo v blízkosti pneumatik je třeba demontovat kolo z vozidla.
 • Před demontáží vícedílných ráfků se doporučuje nejprve vypustit z pneumatiky všechen vzduch.

B. Před montáží je třeba učinit následující:

1. Vyčistěte:

 • dosedací a kontaktní plochy náboje kola a ráfku,
 • matice a fixační šrouby.

2. Zkontrolujte:

 • stav otvorů na šrouby (deformace, praskliny atd.),
 • stav fixačních šroubů (deformace, stav závitu atd.),
 • stav matic (deformace, stav závitu atd.),
 • rez či jinou barvu, které v případě potřeby odstraňte drátěným kartáčem,
 • všechny odlupující se, uvolňující se nebo hrubé části na kovu.

3. Promažte:

 • kapkou oleje závity fixačních šroubů a matic,
 • nikdy nepromazávejte dosedací plochu šroubů či podložek.

4. Pro správný utahovací moment:

 • Použijte kalibrovaný nástroj.
 • Postupujte dle pokynů výrobce vozidla a respektujte stanovenou hodnotu utahovacího momentu.
 • Šrouby se dotahují, v závislosti na jejich počtu, v přesně stanoveném pořadí do kříže, jak ukazuje obrázek. Utažení vždy protilehlých šroubů zajišťuje, že ve výsledku jsou všechny šrouby vzájemně rovnoměrně utaženy.
 • Fixace šroubů na správný utahovací moment pomocí kalibrovaného nástroje usnadňuje následnou demontáž v případě průpichu pneumatiky, nedeformuje fixační šrouby a zaručuje vaši bezpečnost.

Příliš velký utahovací moment je stejně závažný jako nedostatečný utahovací moment a může vést k:

 • deformaci či prasknutí fixačních šroubů,
 • deformaci závitů, která může zapříčinit ztrátu kola,
 • deformaci brzdového bubnu v ovál aj.

Po 30 minutách nebo 50–100 kilometrech jízdy je třeba kalibrovaným nástrojem zkontrolovat utahovací moment šroubů. Při kontrole se šrouby neuvolňují. Stačí je pouze zkontrolovat a v případě potřeby upravit jejich utahovací moment.

Picto Schema maintenance clamp Help and Advice

PÉČE A ÚDRŽBA

Pneumatiky musejí být pravidelně kontrolovány. Před jakýmkoliv úkonem prováděným na vozidle se ujistěte, že je nehybné a správně stabilizované a motor je vypnutý.

A. Péče o pneumatiky

Pneumatiky je nutné pravidelně kontrolovat. Předtím se ujistěte, že je vozidlo zcela nehybné, spolehlivě stabilizované a motor je vypnutý.

 • Pneumatiky namontované na vozidle musí být pravidelně kontrolovány, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat:
  • běhounu: známkám nestandardního opotřebení, průpichům a průrazům, deformacím a zachyceným cizím předmětům (kamínky, šrouby, nehty aj.),
  • bočnicím: průpichům, průrazům, poškozením způsobeným nárazem (při kontaktu s výmolem či obrubníkem), oděru a nestandardním deformacím.
 • Dále je potřeba prozkoumat příčiny problémů s ovladatelností, jako jsou vibrace v oblasti volantu, táhnutí vozidla doleva nebo doprava aj.
 • Pokud dojde ke ztrátě tlaku vzduchu v pneumatice, je třeba zastavit okamžitě, jakmile to je možné, protože jízda s příliš nízkým tlakem huštění může vést k poškození konstitutivních částí pneumatiky.
 • V takovém případě je třeba pneumatiku demontovat z ráfku a zjistit příčinu ztráty vzduchu.
 • Jakékoliv poškození musí prozkoumat odborník na pneumatiky, který je schopen stanovit, zda je nezbytná či možná oprava pneumatiky.
 • Opravy musí vždy provádět odborník na pneumatiky, který za takovou opravu nese odpovědnost.
 • Před jakoukoliv opravou je třeba zkontrolovat vnitřní část pneumatiky, aby bylo zaručeno, že nedošlo k žádnému trvalému poškození.

B. Kontrola opotřebení pneumatik a doporučení

Picto truck axles Help and Advice

Nápravy zleva doprava: řídicí (F), hnací (D), náprava přívěsu/návěsu (T)

1. Opotřebení pneumatik na ŘÍDICÍ NÁPRAVĚ motorových vozidel

Platí, že:

 • Při jízdě vpravo se pravá přední pneumatika opotřebovává rychleji než levá přední pneumatika..
 • Pravá přední pneumatika má výrazněji opotřebované jedno rameno (sklon silnice a velké množství kruhových objezdů).

Naše řešení:

Abyste dosáhli rovnoměrného opotřebení předních pneumatik, doporučujeme vám v okamžiku, kdy jsou pneumatiky z poloviny opotřebené, je otočit na ráfku a změnit jejich pozici z levé na pravou a naopak. Ve správném okamžiku pneumatiky prořezejte. Michelin nedoporučuje montovat na přední řídicí nápravy motorových vozidel protektorované pneumatiky.

2. Opotřebení pneumatik na HNACÍ NÁPRAVĚ

Platí, že:

 • Obě vnitřní pneumatiky se více opotřebovávají na ramenou z vnitřní strany podvozku.
 • Možnými příčinami jsou odklon kola od svislé roviny, typ zavěšení kol, užívání motorové brzdy, typ silnice a zatížení.

Naše řešení:

Abyste dosáhli rovnoměrného opotřebení a využili plného potenciálu 4 pneumatik prostřednictvím jejich prořezání, doporučujeme vám:

 • Vyměnit jejich pozici: vnitřní–vnější (dvojmontáž).
 • Otočit obě vnitřní pneumatiky na ráfku v souladu se směrem otáčení.
 • Prořezat pneumatiku, když je zbývající hloubka dezénu mezi 3 a 4 mm. Protektorované pneumatiky montujte na zadní hnací nápravy.

3. Opotřebení pneumatik na VLEČENÉ NÁPRAVĚ (návěs se třemi pevnými nápravami)

Platí, že:

V důsledku bočního tření při zatáčení a manévrování se pneumatiky na třínápravovém přípojném vozidle opotřebovávají jiným způsobem a s jinou rychlostí:

 • První náprava je vystavena průměrnému tření, takže rychlost a míra opotřebení je menší než u třetí nápravy, ale větší než u druhé nápravy.
 • Na druhou nápravu nejsou vyvíjeny téměř žádné tlaky, takže míra opotřebení pneumatik je velice nízká.
 • Pneumatiky na třetí nápravě se opotřebovávají nejrychleji a v největší míře, protože geometrie vozidla způsobuje na třetí nápravě výrazné tření.

Naše řešení:

 • Otočte pneumatiky na první a třetí nápravě na ráfku v okamžiku, kdy jsou přibližně z poloviny opotřebené.
 • Prořezejte pneumatiku, když je zbývající hloubka dezénu mezi 3 a 4 mm:
 • Na první nápravě je užití prořezané pneumatiky možné v závislosti na podmínkách užití vozidla.
 • Na druhé nápravě se užití prořezané pneumatiky obecně doporučuje.
 • Na třetí nápravě se užití prořezané pneumatiky zpravidla nedoporučuje.

Pneumatiky na třetí nápravě je možné prořezat a namontovat na druhou nápravu.

U přívěsů a návěsů je možné montovat pneumatiky MICHELIN Remix na jakoukoliv pozici.

C. Permutace a otočení pneumatiky na ráfku

Při permutaci je pneumatika demontována z jedné pozice a následně namontována na jinou pozici na vozidle.
Při otočení pneumatiky na ráfku je pneumatika demontována z ráfku a následně na něj namontována v opačném směru.
Permutace a otočení pneumatiky na ráfku umožňují prodloužit životnost pneumatiky až o 20 %*.

Příklad: opotřebení pneumatik na hnací nápravě
Některé nákladní pneumatiky mají vyznačený směr otáčení, který u pneumatiky na začátku životnosti zaručuje optimální jízdní výkony.
Pokud se taková pneumatika otáčí na ráfku, je třeba otočit i ráfek, aby se zachoval doporučený směr otáčení.

Edito maintenance page 34 Help and Advice

D. Pneumatiky ANTISPLASH™

Aby byl systém Antisplash™ účinný, musí být montovaný z vnější strany vozidla.
Pokud je pneumatika 385/65 R 22,5 vybavena systémem Antisplash™, je informace o vnější straně pneumatiky uvedena v několika jazycích na její bočnici.

– Pneumatiky 385/65 R 22,5 a 315/70 R 22,5 385

Kvůli specifickým požadavkům na prostor nesmí být pneumatiky 385/65 R 22,5 Antisplash™ a 315/70 R 22,5 Antisplash™ otáčeny na ráfku.

– Pneumatiky 385/55 R 22,5

Tyto pneumatiky je možné otáčet na ráfku. V takovém případě je nutné vždy nejdříve zkontrolovat, zda systém Antisplash™ nepřichází do kontaktu s žádnou mechanickou částí vozidla. K tomu je nezbytné ověřit si bezkontaktnost v obou rejdových polohách (v plném levém i pravém rejdu) a vzít přitom v úvahu změny geometrie vozidla v okamžiku, kdy se pohybuje. Pro přesné informace se rovněž doporučuje obrátit se na výrobce vozidla.

E. Geometrie kol

Správně seřízená geometrie snižuje spotřebu paliva a míru opotřebení pneumatik. Díky tomu přináší každému jedinci ekonomické i ekologické výhody a zároveň zvyšuje jízdní bezpečnost, protože vůz se správně seřízenými koly zabírá při jízdě po dálnici méně místa.

OPATŘENÍ PRO DEMONTÁŽ PNEUMATIK

Při demontáži kola z vozidla,

pokud je pneumatika součástí dvojmontáže nebo pokud ráfek vykazuje zjevné poškození, pneumatiky:

 • Musí být před demontáží namontované jednotky z vozidla vypuštěn vzduch z pneumatiky vyjmutím jádra ventilu.
 • Dodržujte doporučení a pokyny výrobce vozidla.

Demontáž pneumatiky s kolem namontovaným na vozidle

Společnost Michelin tento postup nedoporučuje, mělo by se k němu přistoupit pouze v případě, že není možné kolo z vozidla demontovat. V takovém případě zcela vypusťte vzduch z pneumatiky vyjmutím jádra ventilu.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

A. Podmínky pro správné skladování pneumatik:

 • Čistá, větraná a suchá místnost s mírnou teplotou, mimo přímý sluneční svit a mimo nepříznivé klimatické podmínky.
 • Ve skladovacím prostoru se nesmí vyskytovat žádné zdroje ozónu, fluorescenční svítidla, rtuťové výbojky, elektrické stroje nebo jiná zařízení, která by mohla vytvořit jiskry nebo elektrické výboje.
 • Pneumatiky musí být vzdáleny od jakékoli chemické látky, rozpouštědla nebo ropné látky, které by mohly porušit pryž.
 • Pneumatiky musí být vzdáleny od jakéhokoli předmětu, který by mohl prorazit pryž (kovové a dřevěné hroty apod.).
 • Produkty je třeba skladovat tak, aby na sebe vzájemně nevyvíjely tlak a nedeformovaly se, protože takové deformační působení by mohlo vést k jejich prasknutí nebo trvalému poškození.
 • Oběh skladovaných pneumatik: Abychom předešli poškození skladovaných pneumatik, je třeba dobu jejich skladování snížit na minimum. Skladové zásoby musí být v neustálém oběhu. To znamená, že na skladu zůstávají vždy jen ty pneumatiky, které mají nejnovější datum výrony nebo které byly do skladu dodány nejpozději.

• Doba skladování:

– Při krátkodobém skladování (do 4 týdnů) mohou být pneumatiky navršeny jedna na druhou, nejlépe na paletách. Výška sloupců nesmí přesáhnout 1,2 m. Po 4 týdnech musí být pořadí pneumatik ve sloupci změněné. Pokud jsou pneumatiky namontovány na ráfcích, musí být skladovány nahuštěné, a to ve vertikální poloze či v jedné vrstvě na policích.

– Při dlouhodobém skladování musí být pneumatiky uskladněny vertikálně na policích, které jsou ve výšce minimálně 10 cm od podlahy. Abychom předešli riziku deformování pneumatik, doporučuje se je jednou měsíčně otočit.

• Duše:

– Duše by měly být buď lehce nahuštěné, poprášené mastkem a umístěné v plášti nebo mohou být skladovány nenahuštěné v malých sloupcích (maximálně 50 cm) a umístěné v policích s pevným dnem. Palety na kolečkách nejsou k tomuto účelu vhodné, protože mohou na některých místech vyvolávat tlak.

– Pokud výrobce dodává duše v krabicích nebo zabalené do fólie, měly by se takto ponechat, protože takové balení zajišťuje určitou ochranu před kontaminací, kyslíkem a účinky světla.

• Ochranná vložka:

– Ochranné vložky by měly být přednostně umístěny spolu s dušemi v pneumatikách. Pokud jsou skladovány samostatně, měly by ležet na policích tak, aby nemohly být žádným způsobem kontaminovány a nebyly v kontaktu s prachem, mastnotou a vlhkostí. Nikdy je nezavěšujte – mohlo by dojít k jejich deformaci či prodloužení.

B. Při manipulaci s pneumatikami a příslušenstvím musí pracovník:

• Dodržovat bezpečnostní opatření.
• Nosit odpovídající ochranný pracovní oděv.
• Užívat takové nástroje a vybavení, které pro pneumatiky nepředstavují riziko poškození.

C. Doplňující informace o skladování:

 • Skladované pneumatiky, jejichž věk dosáhne pěti let, by měla zkontrolovat kompetentní osoba, která stanoví, zda je možné je dále použít v provozu.
 • Důrazně se doporučuje, aby namontované pneumatiky, které mají být skladované, byly nahuštěny dusíkem. Pokud jsou nahuštěny vzduchem, musí být vzduch co nejsušší. Ujistěte se, že je nasazený kryt ventilu.
 • Pneumatiky namontované na vozidle, které stojí na zemi, musí být nahuštěné na standardní tlak huštění.
 • Každých šest měsíců musí být tlak vzduchu kontrolován a v případě potřeby upraven. Každé čtyři měsíce je třeba pneumatiky otočit o čtvrt otáčky. Pneumatiky by měly vždy jednou ročně jezdit tak dlouho, dokud nezmizí plochy zploštěné stáním.
 • Pneumatiky namontované na vozidle, které je nad zemí, by měly být nahuštěné na přibližně poloviční hodnotu standardního tlaku huštění u daného vozidla.
 • Rezervní kola by rovněž měla být nahuštěna přibližně na poloviční hodnotu standardního tlaku huštění u daného vozidla.
 • Je třeba zajistit, aby pneumatiky, které byly při skladování jen částečně nahuštěné, byly při návratu do provozu dohuštěny na odpovídající hodnotu.
 • Každá pneumatika, která byla skladována, musí být před návratem do provozu vizuálně zkontrolována kompetentní osobou.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+