header energy saving

Snižte spotřebu paliva pomocí energeticky úsporných pneumatik

Publikováno 21. února 2024 - 3 minuta ( y) čtení

Ekonomické a ekologické aspekty zvyšují tlak na vozové parky, aby správně nastavily svou strategii v oblasti pneumatik. Vzhledem ke stále rostoucí inflaci se snižování spotřeby energie stává prioritou. Michelin nabízí dvě řady energeticky úsporných pneumatik pro dálkovou a regionální dopravu, které pomáhají vozovým parkům snížit náklady na energii. François Le Hen, ředitel produktového marketingu, nám o tom řekl víc.

 

François Le Hen (Michelin product expert) share benefits of energy-savings truck tyres

francois le hen

François Le Hen, ředitel produktového marketingu

 

Mohl byste upřesnit, jak ekonomický a environmentální kontext ovlivňuje spotřebu energie vozového parku?

Tak za prvé, Covid-19 způsobil inflaci a narušil globální ekonomiku. Zadruhé, politický kontext v letech 2022–2023 zhoršil stávající problémy a zapříčinil, že ceny energií (paliv, plynu a elektřiny) jsou nepředvídatelné. Dále je nedostatek řidičů nákladních vozidel v důsledku měnících se jejich očekávání, co se týká jejich pracovních podmínek a dalších místních faktorů. A konečně, snaha o zlepšení udržitelnosti silniční dopravy znamená, že mnoho podniků musí přizpůsobit svůj vozový park tak, aby snížil dopad na životní prostředí.

Jak přesně tento kontext ovlivňuje vozový park nákladních vozidel?

V takto nestabilním podnikatelském prostředí sevozové parky potýkají s nižšími ziskovými maržemi a musejí být ostražité při správě svých nákladů, aby si udržely kontrolu a přijímaly informovaná rozhodnutí. Při modernizaci vozového parku musejí společnosti zohlednit nejnovější normy, což znamená nákup vozidel s nižší spotřebou paliva. Musejí pečlivě sledovat všechny údaje o správě vozového parku, jako jsou informace o nakládce a telematické údaje o vozidlech, aby mohly určit přesnou spotřebu paliva na řidiče a vozidlo. Tyto informace pak mohou být použity k přiznání případných bonusů za spotřebu paliva nebo k případnému školení řidičů v oblasti ekologického řízení.

Vozové parky navíc musejí upřednostňovat prediktivní údržbu, aby předcházely nákladným poruchám, optimalizovat výdaje za pneumatiky a prořezávat a protektorovat pneumatiky s cílem udržet provozní náklady na minimu.

Jak pneumatiky s nízkým valivým odporem pomáhají vozovým parkům snížit spotřebu energie?

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že Michelin dnes nabízí dva různé typy pneumatik s nízkým valivým odporem pro nákladní vozidla, díky čemuž je tento produkt dostupný pro více vozových parků a pro více aplikací než kdykoli předtím:

 

michelin X line energy 2 and X multi energy and line energy 2 tyres

michelin X line energy 2 and X multi energy and line energy 2 tyres -new

Obě tyto řady pneumatik s nízkým valivým odporem snižují spotřebu energie nákladních vozidel. Pneumatiky MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ 2 a MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ mají stejný potenciál přilnavosti jako standardní řady, pokud jde o záběr a brzdění. Ve společnosti Michelin neděláme v oblasti bezpečnosti a kvality žádné kompromisy.

 

„Pneumatiky MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ jsme si vybrali pro jejich úspornost, dlouhou životnost a spolehlivou přilnavost. Pravidelně je prořezáváme, vyměňujeme a protektorujeme pomocí technologie REMIX a pravidelně kontrolujeme jejich tlak. Na zadní nápravě dosahujeme kilometrového výkonu 450 000 km.“

INTRA S.A. - Polsko 


Benzínové čerpadlo

Benzínové čerpadlo

Pneumatiky snižují spotřebu paliva naftového nebo benzínového vozidla přibližně o 30 %. (1)

Úsporné pneumatiky pro vozidla se spalovacími motory:
S nižším valivým odporem o jednu třídu značení můžete ušetřit až 1 l/100 km, pokud vyměníte pneumatiky tahače, a až 2 l/100 km, pokud vyměníte pneumatiky tahače i návěsu. (2)

Energeticky úsporné pneumatiky pro elektrická vozidla:
Tyto pneumatiky vám mohou zajistit delší dojezd o 5 až 10 %. Pokud tedy začínáte s elektrickým vozem s dojezdem 500 km, můžete těžit z delšího dojezdu až o 35 km, což může při návratu na základnu po směně hrát důležitou roli. (3)

Jak energeticky úsporné pneumatiky pomáhají vozovým parkům snížit jejich ekologickou stopu?

Obě řady pneumatik MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ 2MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ snižují valivý odpor a spotřebu paliva, což při montáži na naftová nebo benzinová vozidla znamená nižší emise CO2.

 

Pokud na tahači i návěsu použijete pneumatiky s valivým odporem lepším o 1 kg/t, můžete snížit emise CO2 o 40 g/100 km. (4)

Evropská komise stanovila pro výrobce originálních dílů ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO2 o 45 % v roce 2030, o 65 % v roce 2035 a o 90 % v roce 2040. Pokud tyto ekologické cíle nesplní, budou jim uloženy sankce.(5)

Použitím energeticky úsporných pneumatik hodláme snížit nejen emise CO2. U řad MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ 2 a MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™, stejně jako u ostatních výrobků Michelin, je naší snahou snížit emise částic vznikajících z opotřebení. Stejně jako naše pneumatiky pro osobní automobily snižují tyto emise až o 20 % na kilometr(6) ve srovnání s konkurenčními pneumatikami. Částice vznikající z opotřebení jsou stále větším problémem pro životní prostředí a Evropská komise očekává nařízení.

Úsporné pneumatiky řady MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ 2 jsou navrženy pro nízký valivý odpor, který vám pomůže ušetřit peníze palivo. Tyto pneumatiky mají také pravidelný vzor opotřebení, takže je lze používat až do posledního milimetru.

Mar-Pol, Polsko – Další názory zákazníků naleznete zde!

Můžeme prořezávat a protektorovat energeticky úsporné pneumatiky, abychom snížili náklady na energii a emise?

Nejenže můžete, ale měli byste! Prořezávání a protektorování energeticky úsporných pneumatik vřele doporučujeme, abyste dosáhli optimálních celkových nákladů na vlastnictví.

Pneumatiky Line Energy 2 - Multi Energy

Pneumatiky Line Energy 2 - Multi Energy

To znamená, že při nákupu pneumatik s nízkým valivým odporem investujete do udržitelnější politiky montáže s dezénem, který lze prořezávat, a pláštěm, který lze protektorovat. Vaše investice může také vést ke snížení spotřeby paliva, lepšímu dojezdu elektromobilu a nižším nákladům na údržbu. Pomocí naší kalkulačky zjistěte vliv prořezávání na efektivitu vašeho vozového parku.

 

Prořezávání energeticky úsporných pneumatik může prodloužit jejich životnost o 25 % v nejúspornějším stavu. (7)

 


Zdroje:

(1) Celosvětová zpráva společnosti Ducker_ NÁKLADY NA ÚDRŽBU VOZIDEL A PROBLÉMY_ Komunita Michelin - Prosinec 2017
(2) Interní výpočet Michelin, založený na metodě VECTO, který porovnává dvě soupravy (4×2 tahač a 3osý návěs, 40 tun, 50% regionální použití a 50% dálkové použití) s rozdílem jedné třídy označení valivého odporu (rozdíl 1 kg/t)
(3) Interní výpočet Michelin, založený na aktuálním odhadu výkonu bateriových elektrických nákladních vozidel.
(4) Interní výpočet Michelin z roku 2016: Úspora paliva až 2,5 l/100 km u nových pneumatik a v průměru 1,25 l/100 km během 1. životnosti pneumatik u soupravy tahač/navěs s nákladem 40 tun vybavené pneumatikami MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z 295 / 60 R22,5
(5) Zelená dohoda pro Evropu: Komise navrhuje nulové emise pro nové městské autobusy do roku 2030 a snížení emisí o 90 % u nových nákladních vozidel do roku 2040 – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_762 - 14/02/2023
(6) Částice z opotřebení pneumatik v životním prostředí, ADAC, prosinec 2021 – testováno 100 velikostí
(7) Technická brožura 2023 – Francie

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+