nadpis

Optimalizujte celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Publikováno 1. října 2023 - 3 minuta ( y) čtení

V důsledku významných celosvětových událostí za posledních několik let se majitelé vozových parků potýkají s inflací, prudce rostoucími cenami pohonných hmot a výrazným nárůstem cen surovin. Všechny tyto faktory zvyšují celkové náklady na vlastnictví (TCO) každého nákladního vozidla. Sledování a snižování TCO je vynikající způsob, jak zajistit budoucnost správy vozového parku – a pravděpodobně je už počítáte, jen o tom nevíte!

Co jsou to celkové náklady na vlastnictví (TCO) a jsou relevantní pro všechny modely vozového parku?

Každý majitel vozového parku může mít bez ohledu na velikost vozového parku prospěch ze sledování a optimalizace celkových nákladů na vlastnictví neboli TCO, aby mohl spravovat výdaje svého podniku. Výhody zjistíte, jakmile pochopíte koncept TCO a přesně ho vyčíslíte. Přestože neexistuje celopodnikový standard TCO, většina majitelů vozových parků má tendenci zahrnovat do svých výpočtů stejné náklady.

Přiblížení TCO(1)

TCO vašeho nákladního vozidla zohledňuje několik finančních položek, které již pravděpodobně sledujete – například mzdy řidičů, údržbu, pohonné hmoty a cenu pneumatik. Pokud se tyto provozní náklady spojí s pořizovací cenou vozidla a všemi dalšími přímými nebo nepřímými náklady souvisejícími s vozidlem po celou dobu jeho životnosti, vznikají TCO.

Podílový graf TCO

Graphic_TCO

Proč by vaše společnost měla počítat TCO pneumatik?

Je sice pravda, že pneumatiky představují pouze 5 % celkových nákladů na vlastnictví nákladního vozidla, ale mají podstatný vliv na několik dalších oblastí. Zaprvé, skutečné náklady na pneumatiky se obvykle počítají tak, že se započítají náklady na kilometr, neboli na vzdálenost, kterou můžete s každou pneumatikou ujet.

Výběrem pneumatik s lepší životností v první fázi životnosti a montáže, které lze prořezávat a protektorovat pro více cyklů životnosti, se snižují náklady, a tím i TCO. Na trhu s kolísajícími nebo vyššími cenami pohonných hmot, než je obvyklé, však pneumatiky hrají zásadní roli při snižování spotřeby paliva – jedná se o druhý největší podíl na TCO.

Proto ve většině případů platí, že volba levnější pneumatiky s nižšími náklady na kilometr může zpočátku vycházet levněji. Avšak o něco vyšší investice například do kvalitní pneumatiky s nižším valivým odporem celkové náklady na vlastnictví pneumatik v dlouhodobém horizontu sníží.

Proč? Protože částka ušetřená na čerpací stanici v průběhu času výrazně převyšuje počáteční úspory.

Pomocí naší kalkulačky paliva zjistíte, kolik můžete ušetřit!

 

Analýza TCO: Jak funguje?

Ve společnosti Michelin počítáme TCO související s pneumatikami následovně: Náklady na kilometr plus výsledná spotřeba paliva. Druhá položka je nesmírně důležitá.

Například valivý odpor, tedy skutečnost, že pneumatika zpomaluje vozidlo při jízdě po povrchu, může představovat až jednu třetinu spotřeby paliva potřebného k jízdě z bodu A do bodu B. Jinými slovy, čím vyšší je valivý odpor, tím vyšší je spotřeba paliva a tím vyšší jsou celkové náklady na vlastnictví vozidla. Výběr správné pneumatiky proto může snížit TCO související s pneumatikami až o třetinu.

Zohlednění TCO investicí do vysoce kvalitních pneumatik může vedle ovlivnění valivého odporu snížit počet poruch, prostojů a souvisejících nákladů a zároveň snížit náklady na údržbu a opravy a dokonce zlepšit vnímání celého vozového parku.

 

 

Často kladené otázky – Celkové náklady na vlastnictví

Jak se TCO počítají?

Celkové TCO nákladních vozidel zohledňují:

-Platy řidičů

-Pořizovací cena nebo cena pronájmu vozidla

-Fixní náklady

-Spotřeba paliva

-Pneumatiky

-Údržba a opravy

-Poruchy

TCO SOUVISEJÍCÍ S PNEUMATIKAMI = NÁKLADY NA PNEUMATIKY + PORUCHY + ÚDRŽBA A OPRAVY + NÁKLADY NA PALIVO ZPŮSOBENÉ VOLBOU PNEUMATIK

Proč jsou TCO důležité?

TCO se neomezují pouze na pořizovací cenu vozidla nebo pneumatiky, ale započítávají také všechny faktory, které přímo či nepřímo ovlivňují náklady spojené s vozidlem po celou dobu jeho životnosti.

Pro koho je analýza TCO přínosná?

Ať už máte jeden nákladní vůz nebo flotilu tisíců vozů, pravidelné sledování a analýza TCO může majitelům vozových parků pomoci vybrat nákladově nejefektivnější nabídky, definovat nejvhodnější strategii a zlepšit ziskovost podniku.

Zdroje:

[1] Celosvětová zpráva společnosti Ducker_ NÁKLADY NA ÚDRŽBU VOZIDEL A PROBLÉMY_ Komunita Michelin - Prosinec 2017
[2] Pochopení základů TCO - White paper Michelin, P9

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+