Traktor na poli potřebuje záběr

Traktorové pneumatiky na poli

Jak zlepšit záběr a jakétraktorové pneumatiky použít?


Dobrý záběr je pro efektivní produktivitu na poli zcela zásadní. Za určitých okolností může nadměrný prokluz snížit výkon traktoru. Jaká řešení a které traktorové pneumatiky mohou tento problém vyřešit? Odpovědi najdete v tomto článku.

Co je to trakční kapacita?

Trakční kapacita přichází ke slovu, jakmile traktor potřebuje přenést výkon, zejména z důvodu vysokého zatížení zadní části taženými přípojnými vozidly. Náročné podmínky (měkký, mokrý povrch) mohou tuto potřebu zvýšit a způsobovat vyšší míru prokluzu.

Prokluz traktoru

Jak dobře víte, při práci na poli je běžné a normální, když traktorové pneumatiky trochu prokluzují. Při nulové míře prokluzu byste mohli mít dojem, že výkon traktoru není plně využit a že je nutné zvýšit produktivitu.

Nad určitým limitem však prokluz svědčí o nedostatečném výkonu hnacích náprav a o nutnosti optimalizovat záběr.

Některá přípojná vozidla vyžadují vyšší výkon traktoru než jiná.

Některá přípojná vozidla vyžadují vyšší výkon traktoru než jiná

Jakou míru prokluzu byste neměli překročit?

Přijatelný prokluz většinou odpovídá 8 % až 15 %.

Při prokluzu nad 15 % doporučujeme zajistit jeho snížení.

Prokluz nad 20 % již je velmi znepokojivý, způsobuje nižší produktivitu a je nutné ho naléhavě řešit.

Co způsobuje nadměrný prokluz?

Některá přípojná vozidla vyžadují vyšší výkon traktoru než jiná. Těžká přípojná vozidla, jako například pluh nebo široké stroje typu radličkového kypřiče, mohou vyžadovat značnou tažnou sílu. Radličkové kypřiče s hroty pracují ve větší hloubce než kypřiče s kotouči, a proto také vyžadují větší tažnou sílu.

Jak optimalizovat záběr podle vašich potřeb?

1 – Zatížení traktoru

Nedostatečný záběr, zhoršený prokluzem, může naznačovat, že traktor je ve srovnání s taženým přípojným vozidlem příliš lehký. Pokud nelze tažené přípojné vozidlo nahradit kompatibilnějším strojem, může být nutné například zatížit traktor umístěním závaží na kola nebo pneumatiky.

2 – Optimalizace tlaku huštění pneumatik

Tlak huštění je klíčový parametr pro optimalizaci záběru. Čím nižší je tlak v pneumatikách, tím větší stopu zanechává pneumatika stroje při kontaktu se zemí. A čím větší je stopa, tím větší záběr mají výstupky běhounu na zemi, což vede ke snížení míry prokluzu.

Tlak huštění musí být upraven podle zatížení a rychlosti traktoru. V případě pochybností můžete použít naši aplikaci „MICHELIN AGROPRESSURE“, která vám pomocí několika kliknutí pomůže určit správný tlak huštění.

Jako příklad uveďme zatížení zadní nápravy 7900 kg, tzn. 3950 kg na každé zadní kolo. Pneumatika musí být nahuštěna na 1,4 baru při rychlosti 65 km/h (například pneumatiky MICHELIN MULTIBIB 650/65R42 158D TL). Při stejných rozměrech a rychlosti díky technologii MICHELIN UltraFlex stačí tlak huštění 0,9 bar (pneumatiky MICHELIN AXIOBIB 2 VF 650/65R42 174D/171E TL).

Díky certifikaci Very High Flexion můžeme u pneumatik se stejnými rozměry snížit tlak huštění o 40 %, a tím dosáhnout větší stopy a lepšího záběru.*

Několik studií* (v USA, Brazílii a v Anglii) prokázalo, že používání pneumatik s technologií MICHELIN UltraFlex zlepšuje výnosy ze zemědělských činností o 2 až 6 % ročně.

Další výhodou nízkého tlaku v pneumatikách je skutečnost, že takto nahuštěné traktorové pneumatiky snižují míru zhutňování půdy, což je šetrnější k půdě, zejména k žížalám, které sehrávají zásadní úlohu při provzdušňování půdy. Čím je půda poréznější, tím lépe může „dýchat“. Díky tomu může voda snáze pronikat hluboko pod povrch, což přináší lepší zemědělské výnosy.

3 – Zvolte systém centrálního huštění pneumatik (CTIS)

Největší potíže nastávají, když tlak huštění závisí na použití traktoru, které se může lišit podle typu terénu. Vaše zatížení a rychlost se liší podle toho, zda je traktor na vozovce, na polích, nebo zda za sebou táhne přípojné vozidlo či nikoli. Toto vše musí zohledňovat také vaše pneumatiky. Jak ale provádět úpravu tlaku huštění při každé změně pracovních podmínek traktoru?

Díky systému CTIS nemusíte vůbec vstát ze sedadla.

Tlak huštění pneumatik se přizpůsobí různým podmínkám a navíc příznivě ovlivní spotřebu paliva a délku životnosti vašich traktorových pneumatik.

Jak centrální huštění funguje? Odpověď najdete v tomto videu

As farmer, change tire pressure on move is a MUST to have

4 – Zvolte dvojmontáž

Dvojmontáž (použití dvou pneumatik na stejné straně nápravy traktoru) je zajímavá možnost pro optimalizaci záběru, která přirozeně zvětšuje plochu kontaktu pneumatik traktoru s půdou, z čehož pro vás plynou dvě hlavní výhody:

  • Využíváte více trakční sílu traktoru.
  • Při stejném nákladu můžete snížit tlak, šetrněji nakládat s půdou a zvýšit výnos svých zemědělských činností.

Pro úspěšné spojení pneumatik pro dvojmontáž je důležité, aby tyto traktorové pneumatiky byly identické, s podobnou mírou opotřebení a nahuštěné na stejný tlak.

5 – Použijte správnétraktorové pneumatiky

Pro optimální záběr doporučujeme používat traktorové pneumatiky s technologií MICHELIN UltraFlex. Všechny tyto pneumatiky splňují podmínky standardů VF (Very High Flexion) nebo IF (Improved Flexion), jinými slovy umožňují nahuštění na „nízký tlak“, který může být nižší až o 40 %* (nebo o 20 % v případě standardu IF***) oproti pneumatikám se standardními technologiemi.

Hlavním přínosem technologie MICHELIN UltraFlex je možnost neustálého provádění úprav tlaku, což je výhoda, kterou vám ostatní značky nemusí být schopné nabídnout.

Pokud současně používáte systém CTIS, můžete optimalizovat tlak v traktorových pneumatikách na poli i na vozovce, a dosahovat tak optimální spotřeby paliva a nižších nákladů.

A co víc – řešení MICHELIN UltraFlex jsme schopni zajistit pro celý cyklus zemědělské výroby. Znamená to, že nízkotlaké traktorové pneumatiky nabízíme jak pro traktory se středním a vysokým výkonem, tak pro sklízecí stroje, tažené postřikovače, postřikovače s vlastním pohonem i pro přívěsy.

Potřebujete pomoc s výběrem správných pneumatik na traktor? Použijte tento odkaz:

Právní informace

*Normativní rozdíl oproti pneumatikám bez technologie VF (Very High Flexion).

**  Testy provedené univerzitou Harper Adams University ve Velké Británii v letech 2013 až 2017 prokázaly, že technologie MICHELIN ULTRAFLEX zvyšuje agronomické výnosy o 2 až 6 %. Tyto výsledky byly potvrzeny v obdobných testech provedených ve Spojených státech amerických (Illinois) v roce 2015 a v Brazílii (Mato Grosso) v letech 2018 až 2021.

*** Normativní rozdíl mezi standardní pneumatikou a pneumatikou VF (Very High Flexion)

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+