Jak omezit zhutňování půdy

Background axiobib2 at work Help and Advice

sculpture pneu MICHELIN AXIOBIB2

Jak snížit míru zhutňování půdy a zvýšit výnosy plodin?

 

Zhutňování půdy způsobuje mnoho problémů, které mohou mít na vaši zemědělskou činnost negativní vliv. Lze je omezit? Naši odborníci vám nabídnou praktická řešení, která zvýší vaše výnosy plodin.

Co je to zhutňování půdy?

Zhutňování půdy je jedním z hlavních procesů poškozování půdy: dochází k němu při jízdě čím dál těžších zemědělských strojů po půdě, často za ztížených povětrnostních podmínek.

Míra zhutňování se odvíjí od samotné povahy půdy, obsahu vody v půdě, druhů plodin a tlaku na povrch. Opakované přejezdy zemědělských strojů způsobují zhutňování a borcení půdy, která ztrácí schopnost provzdušňování, infiltrace a pronikání kořenů plodin do půdy.

Ekonomický dopad zhutňování půdy je značný: snížení výnosu plodin, riziko vzniku chorob a nutnost provádět regenerační práce, jako je orba a/nebo kypření. To vyžaduje značné množství paliva a času. Kromě toho se zvyšuje riziko vzniku chorob.

Zhutňování půdy představuje jeden z hlavních procesů poškozování půdy

Edito photo soilcompaction Help and Advice

soil with tire tracks

Zhutňování půdy není jediný jev, který může vašim plodinám způsobovat problémy.

Tvorba vyjetých kolejí

Vyjeté koleje jsou vytlačené podélné prohlubně v půdě

A rut is a longways indentation in the soil

picture of a rut in a field

Vyjeté koleje jsou podélné prohlubně v půdě, které vznikají tím, že se zemědělské stroje při jízdě boří do půdy. Vyjeté koleje představují zejména u bahnitých půd velký problém.

Tvorba vyjetých kolejí má katastrofální důsledky pro růst plodin. Ve vyjetých kolejích totiž nic neroste, takže představují čistou ztrátu výnosu.

Ve vyjetých kolejích se usazuje voda, která může dusit rostliny a vést k rozvoji chorob.

Vyjeté koleje také způsobují vyšší spotřebu energie zemědělských strojů. Hloubka vyjeté koleje je podobná „schodu“, který musí zemědělská pneumatika neustále překonávat. To znamená zvýšenou spotřebu paliva. Poškození pole způsobené značnou tvorbou vyjetých kolejí je poté třeba napravit. Z toho vyplývá nutnost provádění regeneračních prací, které jsou náročné na čas a pohonné hmoty.

Co můžete udělat pro snížení míry zhutňování půdy a proti tvorbě vyjetých kolejí

Při převážení těžkého nákladu doporučujeme používat zemědělské pneumatiky se schopností snižovat tlak působící na půdu. Tlak huštění pneumatiky se moc neliší od průměrného tlaku, který je pak na půdu vyvíjen. (Např. pokud je tlak vzduchu v pneumatice 1 bar, bude tlak, kterým pneumatika působí na půdu, přibližně 1 kg/cm2). Takže čím vyšší je tlak huštění pneumatiky, tím vyšší je tlak působící na půdu a s tím současně také míra zhutňování půdy a tvorba vyjetých kolejí. Zhutňování půdy se ještě zhoršuje, pokud zemědělské pneumatiky prokluzují – aby se tomu zabránilo, je nutné používat pneumatiky s dostatečným záběrem!

Níže uvádíme dvě řešení pro snížení zhutňování půdy a proti tvorbě vyjetých kolejí.

Řešení č. 1: Vyberte si široké, „velkoobjemové“ pneumatiky

Účelem širokých a velkoobjemových pneumatik je při stejném zatížení snížit tlak a zajistit efektivnější záběr při zachování stejného vnějšího průměru a odvaleného obvodu jako u „standardní“ pneumatiky.

Na traktor původně vybavený standardními pneumatikami je možné namontovat i široké nebo velkoobjemové pneumatiky. Jejich stopa je pak větší a méně hluboká. Tím přispívají k omezení zhutňování půdy a tvorby vyjetých kolejí.

Široké nebo velkoobjemové pneumatiky snižují tlak na půdu a poskytují lepší záběr

Wide or large volume tyres reduce pressure and provide better traction

Níže uvedená tabulka srovnává tlak huštění vyžadovaný pro různé pneumatiky pro přepravu nákladu o hmotnosti 4500 kg na poli. Čím širší pneumatiku zvolíte, tím nižší tlak bude na půdu působit.*

Tato výhoda se projeví ještě výrazněji, je-li pneumatika vybavena technologií MICHELIN Ultraflex.

Tabulka srovnání tlaku huštění pneumatik v barech

Tyre pressure comparison chart in bar

Tabulka srovnání tlaku huštění pneumatik v PSI

Tyre pressure comparison chart in psi

Řešení č. 2: Zvolte technologii Michelin UltraFlex

Základem technologie MICHELIN UltraFlex je inovativní, obzvlášť pevná kostra umožňující větší pružnost.

Díky tomu unesou pneumatiky MICHELIN UltraFlex i těžké náklady při velmi nízkém tlaku huštění, bez ohledu na rychlost.

<< Pouze pro USA, bez předkladu a integrace v ostatních regionech>> : Vyzkoušejte náš simulátor nízkého tlaku.

A to není všechno: pružná stavba kostry umožňuje větší stopu, což zvyšuje přilnavost pneumatiky a omezuje míru zhutňování půdy. Díky vylepšenému záběru vám pneumatiky s technologií MICHELIN UltraFlex také umožní šetřit palivo a pracovat rychleji, čímž zvýší výnos plodin. Testy, které několik let prováděly renomované univerzity* (v Anglii, v USA a v Brazílii), prokázaly, že technologie MICHELIN UltraFlex zvyšuje zemědělské výnosy o 2 až 6 %.**

Stručně řečeno, díky technologii MICHELIN UltraFlex:

  • chráníte půdu,
  • šetříte čas a palivo,
  • zvyšujete výnos plodin.

Jak technologie MICHELIN UltraFlex funguje? To můžete zjistit v tomto videu:

MICHELIN ULTRAFLEX - Protects the soil and reduces your operating costs (EN)

Závěr

Ať už se rozhodnete pro širší pneumatiky nebo pro pneumatiky s technologií MICHELIN UltraFlex, míra zhutňování půdy se výrazně sníží.** Ochrana půdy však není jediným přínosem optimalizovaných zemědělských pneumatik:

  • Nižší míra zhutňování půdy snižuje míru potřeby regenerace půdy, a tím přináší další úspory.
  • Lepší záběr znamená méně silového účinku a energie vynaložené strojem, a tím pádem úspory paliva.
  • Lepší záběr také znamená, že práci zvládnete rychleji. Takže můžete vyprodukovat více a zvýšit své výnosy plodin, nebo si prostě budete moci dovolit strávit více času s vaší rodinou.

Vybrat vhodné zemědělské pneumatiky pro zmírnění zhutňování půdy

Právní informace

*Podle tabulky doporučených tlaků huštění v datovém listu MICHELIN 2022.

**Studie provedená univerzitou Harper Adams University ve Velké Británii v letech 2013 až 2017 prokázala, že technologie MICHELIN ULTRAFLEX zvyšuje zemědělské výnosy o 2 až 6 %. Tyto výsledky byly potvrzeny v obdobných testech provedených ve Spojených státech amerických (Illinois) v roce 2015 a v Brazílii (Mato Grosso) v letech 2018 až 2021.

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+