Výměna pneumatik kdy měnit traktorové pneumatiky

Výměna traktorových pneumatik: kdy provést výměnu

Výměna pneumatik: kdy měnit traktorové pneumatiky?

 

Při dodržení správného postupu může výměna pneumatik maximalizovat výkon stroje při každém použití a zvýšit produktivitu. Ale kdy je vhodné pneumatiky vyměnit? Jak optimalizovat jejich výkon? Existují nějaká omezení?

Odpovědi najdete v tomto článku.

Výměna pneumatik s ohledem na použití traktoru

Jak nejspíš víte, jedním z nejčastějších důvodů pro výměnu pneumatik na traktoru je uspokojení potřeb souvisejících s vaší činností. Pro setí nebo jízdu po měkké půdě jsou většinou vhodnější širší pneumatiky. Naopak kultivační pneumatiky vám umožní snadnější průjezd mezi řádky a brázdami na poli.

Vzhledem k tomu, že výměnu může být nutné provádět několikrát ročně, bývá snazší a jednodušší vyměnit celé kolo (pneumatiku + disk). To samozřejmě vyžaduje, abyste měli k dispozici druhou sadu kol.

Jak vybrat druhou sadu kol

Pro snadné zajištění výměny pneumatik s použitím dvou sad různě širokých kol je důležité zajistit, aby byl poměr průměru nových kol kompatibilní s poměrem náprav traktoru.

Jelikož přední kola mají menší průměr než zadní kola, neotáčí se stejnou rychlostí. Poměr náprav je poměr rychlosti otáčení předních a zadních kol. Například, je-li poměr náprav 1,5, znamená to, že přední kola se otáčí 1,5krát rychleji než zadní kola.

Tento poměr obvykle udává výrobce stroje. Informujte o něm prodejce, který vám dokáže poradit, zda bude lepší zvolit širší pneumatiku s vyšší nosností, nebo snížit tlak za účelem ochrany půdy.

MICHELIN Axiobib 2

Kolo MICHELIN Axiobib2

pneu MICHELIN AXIOBIB2

Jak skladovat nepoužívaná kola

Sadu kol, kterou dočasně nepoužíváte, uskladněte na čistém a suchém místě mimo dosah slunečního záření. Tím zamezíte předčasnému stárnutí pryže a zajistíte delší životnost pneumatik.

Lze na traktor montovat různé pneumatiky?

Jak jsme si vysvětlili výše, lze podle vašich aktuálních potřeb v terénu použít na traktoru různé pneumatiky. Jak vysvětlíme níže, je ovšem nutné řídit se určitými pravidly.

Lze použít na předních kolech jiné pneumatiky než na zadních?

Z technického hlediska je možné traktor opatřit dvěma různými sadami pneumatik na předních a zadních kolech, ale tuto variantu lze zvolit pouze v určitých konkrétních případechzohlednit přitom změny náklonu traktoru. Pamatujte na to, že modelové řady pneumatik jsou vždy určeny pro určitý výkon a použití traktoru.

Lze na nápravu nasadit dvě odlišné pneumatiky?

V některých zemích legislativa vyžaduje montáž identických levých/pravých pneumatik a nerozlišuje mezi nápravami traktoru nebo osobního vozidla.

I když žijete v zemi, na kterou se toto právní omezení nevztahuje, důrazně doporučujeme používat na obou kolech nápravy stejnou velikost, stejný index nosnosti a rychlosti, stejnou značku pneumatik a stejnou modelovou řadu pneumatik. Abyste předešli předčasnému opotřebení je také vždy lepší použít na nápravě dvě pneumatiky se stejnou úrovní opotřebení. Z toho vyplývá, že výměnu pneumatik na nápravě je vhodné provádět vždy na obou stranách zároveň.

Stejné traktorové pneumatiky na nápravě

Stejné pneumatiky na nápravě

Výměna pneumatik kvůli opotřebení

Opotřebení je důležitý signál, který upozorňuje na nutnost výměny pneumatik. Na rozdíl od osobních vozidel nejsou traktorové pneumatiky opatřeny indikátory opotřebení. Je proto nutné sledovat dezén pneumatik, jelikož nadměrně opotřebené pneumatiky mají negativní vliv na záběr a vedou k vyšší spotřebě paliva, což se samozřejmě projeví také v celkových provozních nákladech.

Když zjistíte, že má traktor potíže s jízdou v blátě a na kluzkém povrchu, může to znamenat, že jsou pneumatiky nadměrně opotřebené. Bezodkladně navštivte prodejce, abyste provedli výměnu pneumatik.

Správný tlak huštění pro optimalizaci výkonu

Jak zjistit, jaký tlak má být v pneumatikách?

Správný tlak huštění pneumatik je zásadní pro maximalizaci záběru, zamezení předčasnému opotřebení a prodloužení životnosti pneumatik. Pro zajištění správného tlaku v pneumatikách doporučujeme tlak pravidelně kontrolovat pomocí spolehlivého manometru a v případě nutnosti jej upravit v závislosti na zatížení a rychlosti.

Pokud nevíte, jaký je doporučený tlak huštění vašich pneumatik při určitém zatížení a rychlosti, můžete použít naši online aplikaci „MICHELIN AGROPRESSURE“, která tlak huštění vypočítá podle zadaných hodnot. Během pouhých několika vteřin vám tato aplikace pomůže určit správný tlak huštění pro jakoukoli soupravu traktoru a zemědělského stroje, i když neznáte zatížení nápravy.

Kdy se musí kontrolovat tlak traktorových pneumatik?

Kontrola tlaku huštění při výměně kol

Rozhodli jste se pro výměnu kol za užší nebo širší? Nezapomeňte zkontrolovat tlak v pneumatikách. U uskladněné sady kol mohlo od posledního použití dojít ke ztrátě tlaku. Pamatujte si, že nedostatečně nahuštěné pneumatiky vedou k horšímu výkonu a zvyšují spotřebu paliva. Správný tlak huštění vám ušetří peníze.

Kontrola tlaku huštění při změně zatížení

Pro zajištění nejlepšího možného výkonu pneumatik je nutné tlak huštění přizpůsobit zatížení a rychlosti traktoru. Pokud například pomocí traktoru převážíte pluh na vozovce, jedná se o těžký náklad, který vyžaduje vyšší tlak huštění pneumatik. Při použití pluhu na poli se však zatížení a rychlost traktoru sníží a stejný tlak huštění pneumatik by byl příliš vysoký.

Je-li pro vás změna tlaku huštění složitá, nahustěte vždy pneumatiku na maximální tlak odpovídající nejhorším možným podmínkám pro danou pneumatiku.

Výměna pneumatik: které pneumatiky zvolit?

Výběr správného typu traktorových pneumatik je zcela zásadní vzhledem k optimalizaci zemědělských činností. Aby byl zajištěn optimální záběr, stabilita a životnost, jsou pro různé typy terénu, stavy půdy a úkony nutné různé vlastnosti pneumatik.

S výběrem vhodných pneumatik vám pomůže náš vyhledávač pneumatik:

Používáte zastaralý webový prohlížeč.

Používáte prohlížeč, který tyto webové stránky nepodporují. Znamená to, že některé funkce nemusí pracovat podle očekávání. To může mít za následek nezvyklé chování při procházení stránek.

Pokud chcete plně využít všech výhod těchto webových stránek, použijte nebo upgradujte/nainstalujte jeden z následujících prohlížečů.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+